Jag kan förstå tanken med att ge utbildning på arbetsplatsen och att man under utbildningen får lite lägre lön, men varför ska åldern ha någon betydelse? Om en 21-åring och en 35-åring blir anställda på samma arbetsplats, båda kommer från samma utbildning och bara behöver få lite erfarenhet och arbetsplatsspecifik utbildning. Varför ska då 21-åringens lön vara 75% av 35-åringens lön?

Man hör ofta från borgerliga politiker att kompetens ska avgöra när det gäller lönesättning, men i nästa mening säger de att alla yngre ska tjäna mycket sämre. Med andra ord anser de att alla unga saknar kompetensen att utföra ett bra jobb, eller?

Jag är för att kompetens och erfarenhet ska vara faktorer som påverkar lönen. Därför är jag emot ungdomsavtal där unga får lägre lön enbart på grund av sin ålder.

Media: ETC , ETC , ETC , DN , AB , EP
Bloggar: Eric Fiedler , Håkan Nilsson , En annan värld är möjlig
Läs mer på: TCO

Tags: , , , , , ,

Kommentera